Regulamin

Strona internetowa e-replika.pl jest własnością Autorskiej Pracowni Plastycznej Replika, działa pod adresem e-replika.pl, z siedzibą w Toruniu przy ul. Małachowskiego 28/17
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

  1. Sklep internetowy e-replika.pl zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie e-replika.pl.

  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony e-replika.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

  3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:

   1. w przypadku składanego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia;

   2. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia;

   3. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

  4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

  5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

  6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@e-replika.pl

  7. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie e-replika.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  8. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 2. Ceny towarów
  1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

  4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 3. Czas realizacji zamówienia
  1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

  2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy

   1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:

    1. Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 2 dni robocze

    2. Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 3-5 dni roboczych

    3. kurier UPS Express Saver, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy

    4. kurier DPD, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy

    5. odbiór osobisty, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy

   2. Sposoby i czas dostawy w Unii Europejskiej:

    1. Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych

    2. kurier UPS Trans Border, przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych

   3. Sposoby i czas dostawy poza Unię Europejską:

    1. Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-6 tygodni

    2. Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie

    3. Poczta Polska przesyłka kurierska POCZTEX, przewidywany czas dostawy 2-4 dni robocze

  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 4. Zamówienie wykonania obrazu
  1. Klient może złożyć zamówienie na wykonanie obrazu w Autorskiej Pracowni Plastycznej Replika przez stronę internetową e-replika.pl

  2. Zamówienie przyjęte jest do realizacji w Autorskiej Pracowni Plastycznej Replika po podpisaniu umowy ze zleceniodawcą oraz uiszczenia zaliczki w wysokości 25% całej sumy zamówienia.

  3. Podpisanie umowy może wystąpić przy spotkaniu osobistym lub na drodze kurierskiej. Wówczas zleceniodawca otrzymuje dwa tak samo brzmiące egzemplarze umowy, z których jeden podpisuje przy kurierze i odsyła z powrotem. Koszt takiego rozwiązania ponosi Autorska Pracownia Plastyczna Replika.

  4. Pozostała suma zamówienia, czyli 75% jest płatne w całości przy odbiorze towaru.

  5. Możliwa jest spłata ratalna, co należy zaznaczyć przed sporządzeniem umowy.

 5. Formy płatności

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

   1. płatność przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;

   2. kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury - w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o długim czasie realizacji, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia;

   3. przelewem bankowym na konto sklepu;

   4. wykorzystując bon zakupowy lub promocyjny.

  2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko kartą kredytową.

 6. Reklamacje

  1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z Autorskiej Pracowni Plastycznej Replika i są ręcznie wykonanymi dziełami sztuki.

  2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w Autorskiej Pracowni Plastycznej.

  3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

   1. wad wynikłych ze złego zastosowania technologii,

   2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

   3. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

   W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adres sklepu:
   Autorska Pracownia Plastyczna Replika
   ul. Małachowskiego 28/17,
   87-100 Toruń.
   Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową z wypełnioną na jej odwrocie częścią "reklamacja".
   Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
   W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
   Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

  5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z tymi zamówionymi oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

  6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu pół roku od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia wady towaru lub niezgodności towaru z umową.

 7. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
   W Sklepie e-replika.pl Klient może zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki nie podając przyczyny.
   Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.

  2. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot".

  3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 8. Postanowienia końcowe

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a e-replika.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.07.2008

  5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie e-replika.pl

Zapraszamy do korzystania ze strony "pomocy", gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.